Het ís zoals het was Afdrukken E-mail

Beschrijving

Het zeventiende-eeuwse kasteel Amerongen is gerestaureerd. In dit boek wordt teruggekeken op een lange restauratieperiode van 23 jaar, waarin het werk fasegewijs is uitgevoerd. In 1988 begon de restauratie met het exterieur van het Huys en de toegangsbrug. De laatste tien jaar is gewerkt aan het interieur en de bijzondere museumcollectie. De tussenliggende periode zijn de bijgebouwen, bruggen, bastion, kademuren en bouwkundige objecten in de tuin hersteld.

Uitgangspunt voor restauratie was een structurele oplossing voor de aanwezige bouwkundige problemen. In de aanpak daarvan is steeds gezocht naar een behoud van cultuurhistorische en monumentale waarden, zodat men na afloop met recht kan zeggen het is zoals het was. Een aantal van de vele mensen die bij deze restauratie betrokken waren, hebben in deze publicatie hun verhaal mogen schrijven, geïllustreerd aan de hand van vele mooie beelden.

Bron:
Omslag van het boek

Vooral in de laatste fase bij de afronding is Eye Dea vaak ter plaatse geweest om deze schitterende locatie te vereeuwigen. Een heel groot aantal van deze foto's zijn opgenomen in dit boek, zo ook op de cover en op de omslag.


Het boek is te bestellen via Stichting Amerongen.


 
© 2018 Eye Dea